Realizuj svoju ideju

Stvori, prilagodi, podjednostavi i pojeftini. Sruši prepreke u dizajnu i proširi svoje poslovanje uz aditivan način proizvodnje.

MAŠINSTVO

3D štampa omogućava izradu bilo koje geometrije ili složenosti bez upotrebe dodatnih polufabrikanata raznih gabarita, alata, mašina i opreme. Sam postupak omogućuje da zatvoreni 3D objekat bude potpuno šupalj ili ispunjen u potrebnoj meri.

MEDICINA

3D tehnologije su uticale i dalje utiču na rapidan napredak u skoro svim oblastima medicine (zubna tehnika, protetika, hirurgija, veterina...).

ARHITEKTURA

Upotreba 3D štampe u arhitekturi može značajno smanjiti vreme i cenu izrade umanjenog modela.

Modelovanje

Potreban ti je 3D model i tehnička dokumentacija?

3D skeniranje

Potrebna ti je savršena digitalna replika fizičkog objekta?

SLA 3D štampa

Potreban ti je model izuzetno dobrih mehaničkih osobina, visoke preciznosti i bez potrebe za naknadnom obradom?

FDM 3D štampa

Potrebna ti je 3D štampa velikih gabarita?

SLS 3D štampa

Potreban ti je model visoke preciznosti sa mehaničkim osobinama brizganog dela?