REC Easy Flex (TPU 95A)

REC Easy Flex (TPU 95A) je termoplastični poliuretan. Najelastičniji i najotporniji materijal u liniji fleksibilnih filamenata REC. Karakteriše ga visoka hemijska otpornost na ulja, benzin, alkalije i neke od kiselina. Ima visoku čvrstoću pri savijanju i deformaciji istezanja.

Karakteristike:

  • Materijal ima dobru otpornost na sve vremenske uslove i zadržava geometriju;
  • Otporan na alkalije, ulja, benzin i slabe kiseline;
  • Visoka otpornost na savijanje i istezanje;
  • Dobra apsorpcija buke i prigušenja vibracija;
  • Visok stepen otpornosti na habanje.

Pored toga, polimer ima dobru otpornost na morsku vodu, ne zadržava mikrobe ili bakterije. Materijal dugotrajan i može se reciklirati.

3.228 рсд

Dodatne informacije

Preporučena temperatura dizne: 215-235°C

Preporučena teperatura podloga: 30-60°C

Preporučena brzina ventilatora: 20%

Minimalan promer dizne: 0.4 mm