Oznaka inovacije u arhitekturi.

Revolucija u izradi arhitektonskih maketa

U poslednjim decenijama, tehnološki napredak je doneo brojne inovacije u različite industrije. Jedna od tih industrija koja je doživela revoluciju je arhitektura, posebno u izradi maketa. Tradicionalno, arhitektonske makete su izrađivane ručno, zahtevajući dosta vremena i veština. Međutim, sa razvojem…